ลัทธิเพกัน คืออะไรและมีที่มาอย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปในทุกๆ วัน อีกทั้งยังมีการกำเนิดของมนุษย์ขึ้นมาจำนวนมหาศาล โดยมนุษย์แต่ละคนต่างก็มีความคิดความเชื่อเป็นของตัวเอง จึงทำให้เกิดศาสนาหรือลัทธิต่างๆ ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย เพราะบุคคลหลายคน มีความเชื่อที่ตรงกัน และมารวมกลุ่มกันพร้อมเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ในเรื่องที่ตนเองเชื่อ สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำอีก 1 ลัทธิ ให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกัน Continue reading ลัทธิเพกัน คืออะไรและมีที่มาอย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

เปลี่ยนศาสนา ทํายังไง อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย

ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ทุกศาสนามีหลักคำสอนที่ชี้นำเราให้ “เป็นคนดี” แต่พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ ด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้บางคนเมื่อได้รู้จักกับศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย มีหลักคำสอนและปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา ก็เกิดอยากที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาที่ตนเลือกจะนับถือ บนโลกของเรานี้มีศาสนาสำคัญๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม วันนี้เราจะมาดูว่า ในการเปลี่ยนศาสนาทำอย่างไรบ้าง Continue reading เปลี่ยนศาสนา ทํายังไง อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย

‘ศาสนาซิกข์’ มีต้นกำเนิดมาจากใหน และมีคำสอนอย่างไรบ้าง

ศาสนาซิกข์’ จัดเป็นศาสนาสำคัญหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยคำว่า ‘ซิกข์’ มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่าแนวทางหรือแบบแผน มีต้นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ ทางตอนเหนือของอินเดีย ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 15 โดยท่านคุรุศาสดาพระองค์แรก ซึ่งได้รับคำนินิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม Continue reading ‘ศาสนาซิกข์’ มีต้นกำเนิดมาจากใหน และมีคำสอนอย่างไรบ้าง

ตีแผ่การล่าแม่มดในยุโรปยุคมืด อีกหนึ่งความโหดร้ายในประวัติศาสตร์

ย้อนไปในช่วงยุคกลาง ที่มีฉายาว่ายุคมืด มนุษย์ยังคงมีความกลัวต่อสิ่งที่ตนไม่รู้จักอยู่ ทั่วยุโรปตกอยู่ภายใต้การปกครองของศาสนจักร ในปี ค.ศ.1208 ณ เมือง Albi ซึ่งอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศส ก็ได้เกิดนิกายใหม่ขึ้นมา ทำให้พระสันตปาปาทรงไม่พอใจเป็นอย่างมาก และขอความร่วมมือกับกษัตริย์ฝรั่งเศสเพื่อกวาดล้างเมืองนี้จนราบเป็นหน้ากลอง Continue reading ตีแผ่การล่าแม่มดในยุโรปยุคมืด อีกหนึ่งความโหดร้ายในประวัติศาสตร์

ศาสนา กับ ลัทธิ มีความแตกต่างกันอย่างไรกันนะ

ความเชื่อเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แม้จะมองไม่เห็น แต่ส่งผลอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างมาก หลักของศาสนาหรือลัททธิบางอย่างส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การกระทำของมนุษย์คนนั้นได้เลย ซึ่งคำว่า ศาสนา กับ ลัทธินั้น แม้จะคล้ายกันแต่ความจริงแล้วมีข้อแตกต่างกันอยู่ สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร เรามาวิเคราะห์กัน

ลัทธิ

Continue reading ศาสนา กับ ลัทธิ มีความแตกต่างกันอย่างไรกันนะ

พุทธศาสนา กับความเชื่อในสังคมไทย อะไรควรเปลี่ยน

สังคมไทยต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นสังคมแห่งความเชื่อ เรามีความเชื่อทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ยังไม่รวมถึงแนวคิดของลัทธิต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยอีกมากมาย ความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาพุทธต้องยอมรับว่าควรถึงเวลาเปลี่ยนแปลงบ้างได้แล้วเพื่อตอบสนองบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม มีอะไรบ้างล่ะที่ต้องเปลี่ยน

Continue reading พุทธศาสนา กับความเชื่อในสังคมไทย อะไรควรเปลี่ยน

สิ่งเหนือธรรมชาติ คืออะไร อธิบายพอสังเขป ?

สิ่งเหนือธรรมชาติ คือ สิ่งไม่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ การอุปมาถึงสิ่งมีอยู่เหนือธรรมชาตินั่นเอง โดยในวัฒนธรรมสมัยนิยม สิ่งเหนือธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง กับเรื่องเหนือธรรมดา รวมทั้งรหัสญาณต่างๆ โดยมีความต่างกันไปในบางศาสนา เช่น Catholic มีความเชื่อว่าปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นต้น Continue reading สิ่งเหนือธรรมชาติ คืออะไร อธิบายพอสังเขป ?

ความเชื่อทางธรรมชาติ อีกหนึ่งศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ

‘ความเชื่อ’ จัดเป็นอีกหนึ่งปรากฏทางธรรมชาติของมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีความเจริญน้อย โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ทำให้ ‘ความเชื่อ’ จึงถือกำเนิดขึ้นมา จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของมนุษย์ Continue reading ความเชื่อทางธรรมชาติ อีกหนึ่งศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ

องค์ประกอบของศาสนา มีอะไรบ้าง ?

‘ศาสนา’ คือ ปรากฏการณ์ทางจิต ที่สร้างความเชื่อ ความศรัทธา ให้แก่สังคมหมู่มาก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคุณค่า ตลอดจนวัฒนธรรมหลายๆอย่าง มีความสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นเฟ้น โดยคำสอนเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง แต่องค์ประกอบที่จัดว่ามีความสำคัญสูงสุดมี 5 เรื่อง ได้แก่… Continue reading องค์ประกอบของศาสนา มีอะไรบ้าง ?

ศาสนายูดาห์ กับศาสนาของชาวยิว

ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เราได้ยินชื่อ ชาวยิว ที่เยอรมัน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้สั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวตายไปถึง 5 ล้านคน แท้จริงแล้วยิวเป็นชนชาติของอิสราเอลหรือในสมัยก่อนเรียกว่าชนเผ่าฮิบบรู ซึ่งในคัมภีร์ฮิบบรู ได้ระบุไว้ว่า ชาวยิวคือชนชาติ Continue reading ศาสนายูดาห์ กับศาสนาของชาวยิว