ลัทธิเต๋า จากความเชื่อสู่สมดุลของธรรมชาติ

เต๋า เป็นนามธรรม เกิดจากความเชื่อถือบูชาธรรมชาติ เต๋าในความหมายปรัชญาของศาสนา หมายถึง สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเป็นที่กำเนิดของสิ่งทั้งปวง ทั้งจักรวาล โลก ชีวิต ผู้ที่ก่อตั้งลัทธินี้คือหลีโอว หรือ ที่เรียกกันว่าเล่าจื้อ เล่าจื้อเป็นนักปรัชญาและเป็นศาสดาของลัทธิเต๋า

ลัทธิเต๋า เป็นลัทธิที่ทำความเข้าใจได้ยาก เพราะต้องใช้สัมผัสพิเศษในการเข้าถึง เล่าจื้อได้กล่าวไว้

”เต๋าเป็นธรรมชาติอันมิอาจมองเห็นได้ด้วยการดู
จะเงี่ยหูฟังก็มิอาจได้ยิน
จะสัมผัสก็กระทบมิได้
จะวิจัยอย่างไรก็อับจน”

กว่า 3,000ปี ที่ขาวจีนเคารพนับถือธรรมชาติ มีความเชื่อว่าวิญญาณสิงสถิตย์อยู่ โดยเล่าจื้อได้ค้นพบว่าเอกภาพนี้มีพลังตรงข้ามกันสองอย่างคือหยินและหยาง

  • หยาง (Positive Power) เป็นพลังบวกสัญลักษณ์สีขาว แทนเพศชาย แทนพลังความอบอุ่น สดใส สว่าง
  • หยิน (Negative power) เป็นพลังลบสัญลักษณ์สีดำ แทนเพศหญิง แทนพลังความหนาวเย็น ความมืด ลึกลับ

สัญลักษณ์ของหยินและหยางนั้น มีลักษณะผสานกันเป็นวงกลมเคลื่อนเข้าหากัน ซึ่งความหมายของการมีอยู่คู่กันของทุกสิ่งบนโลก เช่น หญิงคู่ชาย มีเกิดย่อมมีดับ มีมืดย่อมมีสว่าง มีร้อนย่อมมีหนาว ซึ่งหลักของหยินและหยางนี้นำมาซึ่งความสมดุลของธรรมชาติหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศน์จำนวนประชากร ที่ควรจะมีอัตราการเกิดและตายที่สมดุลกันจึงจะทำให้ระบบนิเวศน์ดำเนินไปได้ สถานที่ต่างๆก็ควรจะมีหยินและหยางที่สมดุลกัน หากไม่สมดุล เช่นบริเวณใดที่ขาดแคลนน้ำมากก็จะแห้งผาดเป็นทะเลทรายสิ่งมีชีวิตยากที่จะมีชีวิตอยู่ได้ แต่หากบริเวณใดมีน้ำมากเกินไปก็ยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นกัน ทุกอย่างต้องอยู่ในความเป็นกลาง และความพอดี หยินและหยางมีอยู่ทุกที่หากมองสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือ ร่างกายเราเอง คนที่มีสุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์จะต้องมีหยินและหยางในภาวะสมดุล สภาวะไม่สมดุลเช่น ร่างกายร้อนมากเกินไป ก็จะไม่สบายเป็นไข้ นอกจากเรื่องของร่างกายแล้ว จิตใจก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน อารมณ์ร้อนมาก แสดงว่ามีหยางมาก ทำให้บุคคลนั้นเป็นคนเกรี้ยวกราด ไม่น่าเข้าหา อาจทำให้เป็นโรคเครียด เส้นเลือดในสมองแตกได้ ควรบำบัดด้วยหยิน ทำให้ใจเย็นลง โดยการควบคุมสมาธิ สิ่งเหล่านี้ถูกค้นพบมาหลายพันปีและยังใช้ได้จริงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้านการแพทย์ ระบบนิเวศน์ของโลก สิ่งที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าหลักฮวงจุ้ย ไม่แปลกที่ลัทธิเต๋าจะสามารถดำรงอยู่ สืบทอดมาได้ยาวนาน