หน้าแรก

ศาสนาพุทธ

ศาสนาพุธ ถือว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ยาวยานมาหลายพันปี ในปัจจุบันศูนย์รวมจิตใจของชาวพุธนั้นเป็นที่รู่จักกันดีที่เรียกว่า “วัด”ศูนย์กลางความศรัทธาของชาวพุทธ

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ (Christianity) เราเรียกคนที่นับถือศาสนานี้ว่าคริสต์ชน จากการคาดการมีคนนับถือศาสนาคริสต์มากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก และเป็นศาสนาที่มีศาสดาองค์เดียวกับ

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีผู้นับถือทั่วโลก เราจึงเห็นมัสยิดนั้นอยู่กระจายไปทั่วโลก กิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญได้แก่การสว “ละหมาด” ซึ่งเป็นการกล่าว

 • เรื่องราวความเชื่อ ความหมายของศาสนา องค์ประกอบของศาสนาทั่วโลก ศาสนาเชนนับถืออะไร

  ศาสนาเชน หรือ อีกชื่อคือ ไชนะ ซึ่งก็แปลว่า “ผู้ชนะ” นั่นเองหลายคนสงสัยไหมว่าคำว่า เชนนั้นมาจากไหนคำว่าเชน คือ ชื่อของศาสดาผู้ที่ทำการก่อตั้งศาสนาซึ่งในการตั้งชื่อว่าศาสนาเชนคือการที่ให้เกียรติแก่ศาสดาของศาสนาสำหรับอินเดียในปัจจุบันนั้นมีศาสนาที่สำคัญอยู่...
 • เล่าเรื่องตํานานเทพกรีก

  หากจะถามว่าตำนานเทพเจ้าฝั่งตะวันตกเรื่องใดเราคุ้นเคยมากที่สุด ตำนานเทพกรีก น่าจะเป็นคำตอบแรกๆที่ทุกคนนึกถึง ไม่ว่าจะเป็น สามเทพแห่งโอลิมปัสอย่าง เทพซุส, เทพโพไซดอน, เทพฮาเดส และทวยเทพองค์อื่นๆอีกมากมายลดหลั่นกันลงไป ตำนานเทพกรีกเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ถูกหยิบขึ้นมาดัดแปลงแตกแขนงออกไปมากมายทั้งรูปแบบนิยาย...
 • เล่าเรื่องตํานานเทพเจ้าจีน

  เรื่องราวความเชื่อตำนานต่างๆ เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกมุมโลก เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์เลยก็คงจะไม่ผิดเท่าไร ตำนานส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับอภินิหารจนยกย่องบุคคลในเรื่องให้กลายเป็นเทพเจ้าตามแนวคิดของตัวเองกันไป หนึ่งในตำนานเทพเจ้าที่คนไทยรู้จักกันดี ก็น่าจะเป็นตำนานเทพเจ้าจีน เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าจีนมีตรงไหนน่าสนใจกันบ้าง เราคัดมาบางส่วนเล่าให้ฟังตรงนี้แล้ว ตำนานเทพเจ้ากวนอู ตำนานเทพเจ้าองค์แรกที่เราขอนำเสนอ เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะเคยเห็นรูปปั้น รูปภาพ...
 • ลัทธิเพกัน คืออะไรและมีที่มาอย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

  โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปในทุกๆ วัน อีกทั้งยังมีการกำเนิดของมนุษย์ขึ้นมาจำนวนมหาศาล โดยมนุษย์แต่ละคนต่างก็มีความคิดความเชื่อเป็นของตัวเอง จึงทำให้เกิดศาสนาหรือลัทธิต่างๆ ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย เพราะบุคคลหลายคน มีความเชื่อที่ตรงกัน และมารวมกลุ่มกันพร้อมเปลี่ยนประสบการณ์...
 • เปลี่ยนศาสนา ทํายังไง อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัย

  ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน ทุกศาสนามีหลักคำสอนที่ชี้นำเราให้ “เป็นคนดี” แต่พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ ด้วยสาเหตุนี้เอง ทำให้บางคนเมื่อได้รู้จักกับศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย มีหลักคำสอนและปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา ก็เกิดอยากที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาที่ตนเลือกจะนับถือ...